© Wszelkie prawa zastrzeżone, Amazonit Enterprise Sp. z o.o., 2015 r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000551137 , NIP: 7010475783 ,
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł, kapitał opłacony w całości